Nyheter

Stadig tillväxt

Dessvärre hade vi inget nyhetsflöde under detta år, vi växte stadigt och utökade våra kompetenser inom flera områden.

Ett år med nya ägarna

Vårt första helår som nytt företag, det har varit spännande och lett till våra första rekryteringar.

Nya ägare

David och Andreas tog över firman DevCore AB som tidigare ägts av annan ägare med önskemål om flytt till Singapore.

Bolaget hade tidigare arbetat främst med SuperOffice och viss utveckling och PC-support vilket vi tog till oss och började arbeta vidare med.

Vi som tog över firman hade tidigare arbetat som konsulter inom drift, affärssystem och utveckling.

DevCore grundas

Bolaget grundades av ett antal personer med fokus på nätverksteknik.