Nyheter

Nytt uppdrag inom Concrete5

DevCore får nytt uppdrag åt forskningsföretag angående konvertering av hemsida till Concrete5 för enklare publicering och hantering av information för redaktörerna.
Uppdraget Omfattar att sätta upp och hosta ny site i Concrete5 inklusive migrering av innehåll från gammal site.

Teknik: Concrete5

Nytt uppdrag inom Salesforce-utveckling

Utökad kund inom Salesforce CRM för internationellt företag som sysslar med betallösningar.
Uppdraget omfattar arbete i Salesforce Service Cloud och skapandet av flöden för hantering av ärenden och kunder.

Teknik: Salesforce

Nytt uppdrag inom mobil utveckling

Ny Kund inom mobil utveckling för företag som sysslar med produktion och distribution av livsmedel.
Uppdraget omfattar skapandet av beställningslösning för Ipad som företagets säljare kan ta med till kund för snabbare och grafiskt mer tilltalande orderhantering.

Teknik: iPad-utveckling

Nytt .NET-uppdrag

Utökat kundförtroende inom utveckling av .NET-baserad kund- och medarbetarportal åt företag som sysslar med kvalitetssättning av produkter.
Uppdraget omfattar skapande av nytt system samt migrering av arbetsmetodik från flera andra system till ett för att ta bort mycket dubbelarbete och skapa förenklade och bättre flöden och rapporter.

Teknik: .NET