Nyheter

Nytt uppdrag: Migrering av SharePoint 2007-site till SharePoint 2010

Ny kund inom SharePoint för företag med 40 anställda som sysslar med försäljning av medicinsk utrustning.
Uppdraget omfattar att migrera från SharePoint 2007 till SharePoint 2010 samt förbättringar vad gäller struktur, layout och design.

Teknik: SharePoint (WSS) 2007 och SharePoint Foundation 2010

Nytt Concrete5-uppdrag åt intresseorganisation.

Ny kund med webbplats byggd på Concrete5 för intresseorganisation som sysslar med rapporter kring alkohol och narkotika.
Uppdraget omfattar till att börja med Concrete5-utbildning.

Teknik: Concrete5

Concrete5-uppdrag för holländskt företag

Ny Kund med webbplats byggd på Concrete5 för holländskt företag som har en informationsportal om motorer och bilar.
Uppdraget innebär att ta över efter en annan leverantör och färdigställa funktionalitet som inte levererats och färdigställts.

Teknik: Concrete5

Nytt SharePoint 2007-uppdrag

Ny Kund inom SharePoint Services 2007 för företag som arbetar med värdepappersförvaltning.
Uppdraget innebär att få till design och funktionalitet på deras intranät.

Teknik: SharePoint Services 2007

Nytt .NET-uppdrag inom Webbhandel

Nytt uppdrag inom webbhandel hos större existerande kund som arbetar som konsulter internationellt.

Uppdraget omfattar AD-korrektion av webbshopsintegration samt ombyggnation.

Teknik: C# .NET och JavaScript

Nytt uppdrag inom webbutveckling

Ny kund inom Wordpress och webbhandel för företag som arbetar med produktion och distribution av Livsmedel.
Uppdraget omfattar att fixa fel i nuvarande site i Wordpress samt försköna denna samt att bygga en bättre fungerande webbshop.

Teknik: PHP, Wordpress och osCommerce