Nyheter

DevCore lanserar webbplats i Epi med intranätsdel till statlig kund

Kunden är verksam inom arbetsmarknad- och utbildningspolitik, och nu har deras nya publika webbsajt i Episerver gått live. På webbplatsen har det även byggts en sajtdel bakom inloggning, ett intranät.

Utöver ovan så har DevCore även byggt en lösning för publikation och externa tidskrifter för att kunden skall ha en bra överblick över det området. Likaså har det skapats en funktion för seminarium på sidan.

I detta projekt har DevCore stått för projektledning, design och utveckling.

 

 

Är ni nyfikna på vad Episerver, DXP, Optimizely eller Umbraco CMS kan göra för er?

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer!

 

Maila [email protected] eller ring +46 8 24 40 30

Följ oss på LinkedIn linkedin.png

DevCore rekryterar frontend-utvecklare till vår fantastiska webbgrupp!

Det har varit ett stort tryck på webbteamet, med programmering och problemlösning, så det är väldigt uppskattat att Evelina kommer in som en ny stjärna där.

Hon kommer att jobba som frontend-utvecklare, med bland annat JavaScript, HTML och CSS. Skapa interaktivt och responsivt innehåll för webbplatser.

Så att DevCore kan fortsätta utveckla dynamiska och interagerande webbplatser åt våra kunder.

Hela DevCore välkomnar Evelina, och vi hoppas att hon ska trivas hos oss! 😊

 

 

Läs mer om våra härliga konsulter här!

Läs mer om webbutveckling här.

Kontakta oss gärna på [email protected] eller på telefon 08-24 40 30

 

Följ oss på LinkedIn linkedin.png

DevCore vann offentlig upphandling gällande migrering, utveckling och förvaltning av Salesforce för svenskt statligt moderbolag inom näringslivet

DevCore vann den offentliga upphandlingen och ska därmed bistå det statliga bolaget med migrering till nytt CRM-system samt utveckling och förvaltning av Salesforce. Kunden är moderbolaget i en koncern med 16 dotterbolag verksamma inom att stärka det svenska näringslivet och att verka för en hållbar tillväxt.

Målet med projektet initialt är att möjliggöra för kunden att själv kunna hantera hela kundresan på nya CRM-plattformen. I första versionen av kundens CRM och kundtjänstlösning ges support för processer som t.ex. kundkontakter, marknadsföringsprocesser, försäljningsprocesser, kunderbjudanden, granskning och uppföljning av leverabler, deras påverkan och andra supportprocesser för att komplettera och möjliggöra de tidigare nämnda.

Migrering sker från nuvarande Caesar CRM, från SuperOffice Business Solutions. Utöver dessa system används idag även: Super Office Service, cLO och cLA för kreditberedning och kreditförvaltning samt Saint för rapporter.

CRM-lösningen kommer att vara verksamhetssystemet för kunder och intressenter som leads, prospekts, kunder, samarbetspartners, leverantörer och borgenärer m.m. Lösningen skall förbättra arbetsprocesser, minska tid för felhantering, öka tillgänglighet och sökbarhet till information och ge tydligare styrning av processer.

 

I 15 år har DevCore utvecklat processer för support som kan anpassas till sina kunders specifika behov och krav. Därför kan kundens supportkrav hanteras utan svårigheter. Utveckling kan också ske framåt för att säkerställa kundens framgång.

Analysfasen är igång och DevCore kommer nu att arbeta som Salesforce-utvecklare, Applikationsutvecklare, Senior Projektledare, Systemintegratör, Lösningsarkitekt och Salesforce Tech Lead i projektet framöver.

Under året kommer alla integrationer till externa system implementeras samt det fullständiga genomförandet av systemet kommer att dokumenteras och levereras till underhållsorganisationen i verksamheten.

DevCore står för utbildning av kundens användare (data från Microsoft Azure) i de olika systemen samt ger även vägledning och utför workshops löpande. Under rådande omständigheter kommer det att ske mestadels via kommunikationsplattformen och samarbetsverktyget Microsoft Teams.

 

Aktuella Salesforce-produkter är:

 

Avtalet sträcker sig över minst två års tid. Vidareutveckling och konfigurering av CRM-lösningen kan ske stegvis i projekt framåt.

 

 

Vill ni veta hur ni kan arbeta mer strukturerat och effektivt med era kundrelationer?

Kontakta oss gärna på [email protected] eller ring kontoret på 08-24 40 30

 

Följ oss på LinkedIn linkedin.png

Salesforce implementeras för kund med Sales Cloud, Service Cloud, Pardot samt integration mot kundens egen applikation

Kunden är ett bolag som bedriver utveckling, drift och underhåll av dokumenthanteringslösningar för bygg- och fastighetssektorn.

DevCore implementerar Salesforce, Sales Cloud, Service Cloud och Pardot åt kunden samt integrerar mot kundens egen applikation. Kundens egna app hjälper entrepenadbolag att hålla koll på bygghandlingar, projektplaner och ritningar.

Utöver integration mot kundens app integrerar vi även mot ett B2B-abonnemangs- och faktureringshanteringssystem; Younium.

Integrationen är baserad på Youniums egna integrationsprogramvara som installerats i Salesforce miljö. Teknikerna som används för Younium-integrationen är huvudsakligen automatiseringar och justeringar av arbetsflöde för att fungera med Younium connector och kunna ansluta till de systemen som finns och skall användas.

Automatiseringarna är flows och apex. Justering av arbetsflöden görs med Custom-fält, valideringsregler, approval-processer, layouts, Paths, Quick actions m.m.

 

Läs mer om:

Salesforce

Sales Cloud

Service Cloud

Pardot

 

 

DevCore är experter på Salesforce och vi är Salesforce Partner sedan 2011.

Kontakta oss gärna för att se hur vi kan hjälpa er!

Kontakta [email protected] eller ring kontoret på 08-24 40 30

 

Följ oss på LinkedIn linkedin.png

DevCore hjälper kund med implementering av Salesforce CRM och Pardot, det kompletta B2B Marketing Automation-verktyget

Kunden är ett bolag verksamt inom tele- och datakommunikationstjänster, som erbjuder telefonväxlar och bygger system och lösningar för kundservice globalt. Företaget hjälper sina kunder att migrera från deras äldre PBX till Microsoft Teams samt Skype for Business för att förbättra och optimera kommunikationen mellan företag och kunder.

 

DevCore implementerar Salesforce för kunden och Marketing Automation-verktyget Pardot.

Pardot är det användarvänliga och kompletta B2B-verktyget för automatiserad marknadsföring och leadgenerering, det ser till så att kommunikationen går ut vid rätt tillfälle, till rätt kunder med uppföljning för bästa resultat och framgång.

Öka er pipeline, generera högkvalitativa leads i ett jämnt flöde, beräkna avkastningen på investeringar och ROI för marknadsföring, skapa segmenterade listor som är skräddarsydda efter dina exakta specifikationer och distribuera samt administrera marknadsföringskampanjer online som hjälper er att öka intäkterna och maximera effektiviteten. Få inblick i vilka kampanjer och insatser som driver nya affärer och vilket innehåll som bäst når ut till dina e-postmottagare. Optimera och upprepa med hjälp av e-post A / B-test och SPAM-analys bland annat.

Engagera kunder med dynamiska, personanpassade kampanjer. Med Pardot skapas betydande relationer! Läs mer om Pardot här.

 

 

Vill ni veta mer om hur vi på DevCore kan hjälpa er optimera sälj och marknadsföringen på ert företag?

DevCore är Salesforce Partner sedan 2011, vi är experter på Salesforce.

Kontakta oss gärna på [email protected] eller ring kontoret på 08-24 40 30

 

Följ oss på LinkedIn linkedin.png

DevCore håller i Salesforce-utbildning för anställda på finskt bolag inom byggnadsautomation

DevCore håller i en Training Services och User Training i Salesforce för personal på ett finskt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer mätutrustning samt sensorer för mätning och reglering av byggnadsautomation.

DevCore utbildar användarna på företaget så att de kan arbeta mer effektivt i CRM:et och för att de skall kunna kartlägga vilka processer som kan automatiseras med mera.

 

Vill ni boka en utbildning i Salesforce?

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er med CRM?

DevCore är Salesforce Partner sedan 2011, vi är experter på Salesforce.

Kontakta oss på [email protected] eller ring kontoret på 08-24 40 30

 

Följ oss på LinkedIn linkedin.png

DevCore hjälper städ och fix-företag med Salesforce samt integration mot Fortnox

DevCore hjälper kunden med integration mot ekonomisystemet Fortnox och sätter upp säljprocesser med Sales Cloud. Så att kunden skall kunna skapa ordrar och skicka fakturor direkt från Salesforce CRM.


Med Sales Cloud kan ett företag snabbt öka intäkterna och tillväxten genom att bygga starkare relationer med hjälp av en samlad informationskälla. Tillgång ges till marknadsföring, kundservice, e-handel och mycket annat.


Som Salesforce själva skriver:
"Våra marknadsledande analys- och beslutsfunktioner hjälper dig att tolka data, hitta dolda svar och leverera smarta prognoser. Helt enkelt allt du behöver för att göra snabbare avslut och bygga djupare relationer med dina kunder."

 

 

Vill ni veta mer om hur ni kan utveckla användandet av Salesforce CRM?

DevCore är Salesforce Partner sedan 2011, vi är experter på Salesforce.

Kontakta oss på [email protected] eller ring kontoret på 08-24 40 30

 

Följ oss på LinkedIn linkedin.png

DevCore har vunnit en ny affär att flytta kunds befintliga CRM-system, Upsales och WebCRM, till Salesforce

Kunden valde att utesluta Upsales och WebCRM helt från sin organisation och i stället flytta till Salesforce, av ett antal skäl:

 • Salesforce ger dem större flexibilitet att växa, både i skala och omfattning, genom möjlighet att bygga självbetjäningsplattformar, communities etc.
 • Salesforce ger dem en mycket bättre avkastning på investeringen, särskilt genom att låta dem generera mycket mer cross-sell och upsell-intäkter än WebCRM och Upsales.
 • Med Salesforce minskar kunden sina totala kostnader för CRM genom att vara ett mycket mer kostnadseffektivt alternativ än både Upsales och WebCRM.
 • Upsales och WebCRM, som är kompetenta plattformar, har ändå inte samma vision eller förmåga att realisera sin vision som Salesforce har.
 • Upsales och WebCRM har inte resurser för att effektivt erbjuda samma flexibilitet, funktionalitet eller frihet som Salesforce.

 

Kunden valde att använda DevCore som sin implementeringspartner av Salesforce, på grund av en beprövad meritlista och på grund av DevCores förmåga att kunna starta snabbt, anpassa efter behov och upprepa processer på intelligenta vis.

 

Projektets mål var att:

 • Implementera Salesforce Sales and Service Cloud.
 • Migrera data från Upsales och WebCRM.
 • Bygga integrationer till affärssystem, betalningsleverantörer osv.
 • Upprätta nya processer för försäljning och service.
 • Onboard users, stakeholders, intressenter, förvaltning och management.

 

 

Vill du veta mer om DevCore och Salesforce?
Kontaka oss på [email protected] eller ring oss på 08-24 40 30

 

Följ oss på LinkedIn linkedin.png

 

 

guy_reklam.jpg

DevCore recently won a deal to move one of our clients from their existing CRM systems, Upsales and WebCRM, to Salesforce!

The client chose to completely remove Upsales and WebCRM from their organization and move to Salesforce for a number of reasons, these were:

 • Salesforce allows them greater flexibility to grow, both in scale and scope, by enabling them to build self-service platforms, communities etc.
 • Salesforce gives them a much better return on investment, specifically by allowing them to generate much more cross-sell and upsell revenue than WebCRM and Upsales.
 • Salesforce will allow them to reduce their overall cost of CRM by being a much more cost-effective option than both Upsales and WebCRM.
 • Upsales and WebCRM, while competent platforms, do not have the same vision or ability to execute on their vision as Salesforce.
 • Upsales and WebCRM do not have the resources to effectively offer the same flexibility, functionality or freedom as Salesforce.

 

The client opted to use DevCore as their implementation partner because of our proven track record with Salesforce and because of our ability to launch fast, scale smart and iterate intelligently. 

 

The project goals were:

 • Implement Salesforce Sales and Service Cloud.
 • Migrate date from Upsales and WebCRM.
 • Build integrations to ERP systems, payment providers, etc. 
 • Setting up new processes for the sales and service.
 • Onboard users, stakeholders and management.

 

 

Are you interested to know more about DevCore and Salesforce?
Contact us at [email protected] or call our office at +46(0)8-24 40 30

 

Follow us on LinkedIn linkedin.png

Stor svensk stiftelse tar hjälp av DevCore med analys och implementation av Salesforce för att effektivisera arbetet inom organisationen

DevCore har gjort ett stort förarbete med ordentlig analys av hela organisationen. Man vill ta ett omtag om verksamheten, så att de delar och system som till idag har arbetat isolerat, skall jobba mer produktivt och effektivt tillsammans.


Stiftelsen bedriver museiverksamhet inom kultur & nöje där vård av historiska byggnader och drift av bland annat trädgårdar och djurpark ingår. Det är många delar i organisationen som nu skall arbeta gemensamt mot samma mål och processen startar med implementation av Salesforce CRM och Sales Cloud.


Salesforce för samman företag och kunder, vilket skapar rätt förutsättningar framåt för verksamheter att växa på ett så effektivt sätt som möjligt inom försäljning, service, marknadsföring med mera.

 

 

Vill ni veta mer om hur ni kan utvecklas med Salesforce CRM?

DevCore är Salesforce Partner sedan 2011, vi är experter på Salesforce.

Kontakta oss på [email protected] eller ring kontoret på 08-24 40 30

 

Följ oss på LinkedIn linkedin.png