Microsoft SharePoint

SharePoint är världens mest använda lösning för företags intranät och för dokumenthantering. DevCore är experter på Sharepoint och har arbetat som konsulter med Sharepoint sedan 2007.

Vill du veta mer?

 

DevCore har lång erfarenhet av konsultarbete som SharePoint-utvecklare och har utfört projekt och utveckling i allt från WSS 3.0 till SharePoint 2016.

Som SharePoint-konsulter har vi skapat både enkla out of the box-installationer till extremt skräddarsydda lösningar, allt efter kundernas behov och önskemål.

Devcore arbetar främst som konsulter inom SharePoint men vi har även skapat flertalet färdiga lösningar för SharePoint.

Färdiga lösningar vi utvecklat för SharePoint

Semesterkalender Avtalshantering Ärendehantering

 

Utöver dessa produkter har DevCore även utvecklat diarieföring, projekthantering och diverse mindre lösningar och anpassningar och mycket mer är på gång.

SharePoint är en flexibel plattform

SharePoint är en webbaserad portallösning för t.ex. ett intranät men även en CMS-lösning för publika webbar och extranät.

Full integration med andra Microsoft Office-produkter är också ett plus.

SharePoint har mycket bra inbyggd funktionalitet men är även en bra plattform att utveckla på och skapa egna effektiva lösningar där man kan tjäna mycket tid och pengar på att använda redan befintlig grundfunktionalitet som en del av lösningen.

Man kan använda SharePoint för hela företagets informationsflöde, från den enskilda användarens site och arbetsyta, till projektets, teamets,företagets,webbens eller kundens yta . Det är enkelt att distribuera information genom hela kedjan.

SharePoint-kunder

Våra kunder är allt från små organisationer som behöver 1-2 dagars hjälp med SharePoint-konfiguration eller vill ha ett enklare intranät för delning av dokument och planering till stora börsnoterade företag som behöver SharePoint-utvecklare för att skapa avancerad projekthantering, dokumenthantering, avvikelseflöden och kontraktshantering.

Att SharePoint skulle vara någonting krångligt och dyrt stämmer inte. Många klarar sig med den funktionalitet som finns i basversionen som är ”gratis” tillsammans med Microsoft Windows Server.

Behöver ni hjälp av kompetenta SharePoint konsulter finns vi här.

Färdiga SharePoint-lösningar

Devcore har även utvecklat ett antal SharePoint lösningar - däribland:

Vi hjälper dig gärna!

Maila [email protected] eller ring +46 8 24 40 30

Tack för ditt meddelande

Vi hör snart av oss!