Semesterkalender

För intranät i Microsoft SharePoint

Behöver du implementationshjälp? — Se vår FAQ

Överblick

Semesterkalendern är en modul till SharePoint där man enkelt och smidigt kan ansöka om ledighet. Din ansökan läggs till semesterkalendern i SharePoint samtidigt som avisering kommer till de som har behörighet att godkänna eller neka ansökan. Semesterkalendern ger en väldigt bra överblick på alla ansökningar, där även färger visar skillnad på godkända, nekade och avvaktande ansökningar.

En enkel hantering och vy för hantering av semester och ledighet på intranätet i SharePoint. Både anställda, projektledare eller receptionen osv får en bättre överblick över anställda i organisationen och för att enkelt kunna ansöka om semester och följa status på detta både som anställd eller chef.

 

 

Förenkla för företagets löneadministratörer

DevCores Semesterkalender för intranät i Microsoft SharePoint kan även fås med ett tillägg så att all personals frånvaro kan hanteras i Semesterkalendern. Vård av sjukt barn (VAB) eller annan frånvaro kan registreras så att löneadministratörer enkelt kan skapa ett samlat underlag för löneutbetalningen för företagets anställda.

 

 

 

Enkel administration

Semesterkalendern för intranät i Microsoft SharePoint har en enkel administration och en låg tröskel för att komma igång med produkten. Semesterkalendern följer Microsofts standardvyer och regelverk vilket gör att lösningen ärver utseende i redan befintliga SharePoint-installationer, vilket gör att användarna känner sig bekväma och kommer fort igång med systemlösningen. DevCores Semesterkalender har ett administrationsgränssitt där avdelningar kan läggas upp med behörig personal som enkelt kopplas till dem. Systemlösningen kan även integreras med bl.a. Active Directory som underlättar kontohanteringen.

 

 

Godkännandeprocessen

En ledighetsansökan skapas genom ansökande loggar in på företagets intranät och skapar en ny ansökan. Ansökan läggs upp i Semesterkalendern för intranät i Microsoft SharePoint som skickar ut en avisering till de personer som har behörighet att godkänna ledigheten. Behörig person loggar in i Semesterkalendern och kommer till överblicksvyn. I överblicksvyn får personalansvarig en samlad bild av alla nya, godkända eller avslagna ledighetsansökningar, vilka presenteras i färgkoder. Personalansvarig tar fram ansökan och godkänner eller avslår den. Semesterkalendern skickar i båda fallen en avisering via e-post om beslutet till den som har ansvar över den som har ansökt om semester.

 

 

Systemkrav

Sannolikt har ni det som krävs för att börja använda Semesterkalendern för intranät i Microsoft SharePoint direkt d.v.s. Windows Server installerat. Semesterkalendern kräver nämligen att minst gratisversionen SharePoint Foundation 2010 är installerad. Semesterkalendern fungerar även med betalversionerna av Microsoft SharePoint Server 2010.

DevCore hjälper givetvis till med att installera SharePoint om detta inte finns, i samband med installationen av Semesterkalendern. Mer om vilka förutsättningar som krävs och hur licensmodellen ser ut för Microsoft SharePoint finns här.

Vill du se en demo?

Vi visar er gärna! Fyll i formuläret så kontaktar vi er så fort som möjligt.

Vi hjälper dig gärna!

Maila [email protected] eller ring +46 8 24 40 30

Tack för ditt meddelande

Vi hör snart av oss!