Salesforce Service Cloud

Optimera och automatisera kundservice för ökad kundnöjdhet. Effektivisera ärendehantering genom stöd för att hantera flera kanaler samt standardisera och automatisera support.

Salesforce Service Cloud är en del av Salesforce plattformen avsedd för att automatisera supportprocesser och stödja kundservice. Kraften i Service Cloud ligger i att förenkla arbetet för supportagenter och kunna erbjuda transparent support till kunder via olika digitala kanaler. Detta genom att tillhandahålla information utifrån en kunskapsbas med artiklar, ämnen och expertis som i det långa loppet effektiviserar och förhöjer kundnöjdheten när snabbare och smidigare support kan erbjudas.

Värdefulla funktioner inom Service Cloud

Service Console
Konsolen fungerar som en helpdesk där supportagenter får en överskådlig bild av samtliga kunder och där de kan jobba med flera ärenden samtidigt.

Kanaler
Supportagenter kan ge support direkt i konsolen oavsett vilken kanal kunden har valt att skicka sitt ärende till såsom email, telefon, webchat, sociala medier. Detta gör att kunder har friheten att själva kunna välja den kanal som passar dem bäst.

Automatiserade flöden
Supportärenden kan automatiseras för att omdirigeras till rätt person eller team som är avsedda att hantera ärendet.

Kunskapsbas
Hitta, dela och lagra artiklar och/eller information om visst typ av ärende för att kunna tillhandahålla snabbare support och undvika vanligt inkommande frågor.

OMNI Channel Routing
Ärenden kan omdirigeras till olika serviceagenter baserat på arbetskapacitet, ärendetyp, tillgänglighet med mera för att uppnå snabbare support och jämnare arbetsfördelning.

Milestones/Monitorering
Används för att mäta KPI:er som visar responstider för ärenden, exempelvis tiden för att starta hantering av ett ärende, eller tiden för att lösa ett ärende. Detta hjälper supportagenter att uppnå KPI:er.

Chat 
Öka produktivitet med AI-drivna chatbots och/eller låt serviceagenter chatta direkt med kunden.

Surveys
Skapa automatiska utskick efter support för att mäta kundnöjdheten.

DevCore har som konsulter bland annat hjälpt kunder med

  • Implementation av Service Cloud
  • Migrering av CRM till Service Cloud
  • Utveckling och optimering av processer och rutiner
  • Utveckling och automatisering av funktionalitet

Kontakta oss här. Vi hjälper dig!

Maila [email protected] eller ring +46 8 24 40 30

Tack för ditt meddelande

Vi hör snart av oss!