Salesforce Sales Cloud

Optimera och automatisera säljprocesser för att öka intäkter. Hantera leads, försäljningsmöjligheter och kunddata för att effektivt nå ut till rätt person vid rätt tillfälle. 

Salesforce Sales Cloud är en del av Salesforce-plattformen och är avsedd för säljare och säljavdelningen. Med Sales Cloud får ni information och kan följa upp befintliga kunder i kundresan och skapa fler affärer. Med Sales Cloud kan ni samla all information om prospects, kunder och försäljning på ett och samma ställe. All den funktionalitet som följer med Sales Cloud är avsedd för att kunna sälja smartare, snabbare och är anpassat efter verksamheten och kundernas behov.

Hur Sales Cloud förbättrar dina säljprocesser:

Automatisk prioritering av prospekts
Du kan använda smartare sätt att ranka och prioritera prospects på och tilldela dem till rätt säljare för att därigenom skapa merförsäljning och en tydligare pipeline.

Från prospekt till affär
Spåra och lagra all kommunikation och interaktion med kund på ett ställe, allt ifrån samtal, emails och möten.

Path
Definiera ner din säljcykel och skapa en så kallad Path i Sales Cloud som representerar de olika stegen i säljprocessen för att enklare kunna följa och driva försäljningen framåt.

Salesforce Mobile App
Aktivera den mobila applikationen för att kunna komma åt all kundinfo oavsett var du befinner dig och för att snabbt kunna registrera ny kundinformation i realtid.

Automatiserade flöden
Automatisera säljprocessen för att minimera det administrativa arbetet för säljarna och visuellt visa vilka åtgärder som behöver tas för att fullfölja affären.

Email
Koppla din mail-klient till Salesforce så att säljare snabbt kan uppdatera kundinformation i Salesforce direkt via mailen med endast några klick.

Quotes/Contracts
Kontrakthantering och skapandet av offerter anpassade efter verksamhetens behov som smidigt kan lämnas till kund.

Forecasting
Skapa prognoser och säljmål för organisationen och för enskilda säljare för uppföljning av hur säljare och säljteam presterar.

Approval Processes
Implementera godkännandeprocesser vid exempelvis godkännande av priser.

Mät försäljningsstatistik
All data lagrad i Sales Cloud kan mätas, presenteras visuellt via rapporter och kring potentiella, pågående och avslutade affärer som gör att dina säljare kan hållas up-to-date med verksamhetens mål.

DevCore har som konsulter bland annat hjälpt kunder med

  • Implementation av Sales Cloud
  • Migrering av flera olika CRM till Sales Cloud
  • Utveckling och optimering av processer och rutiner
  • Utveckling och automatisering av funktionalitet

Kontakta oss här. Vi hjälper dig!

Maila [email protected] eller ring +46 8 24 40 30

Tack för ditt meddelande

Vi hör snart av oss!