Rapporter

DevCore har en lång erfarenhet av rapportutveckling. Vi har utvecklat rapporter åt statliga myndigheter, fastighetsbolag, investmentbolag, aktie – och fondmäklare för att nämna några branscher.

Vi kan rapporter

Våra BI-konsulter har utvecklat bland annat:

 • Driftnettorapporter
 • Resultat och balansrapporter
 • Försäljningsrapporter
 • Räntekalkylrapporter
 • Portföljrapporter (för värdepapper)
 • Statistik och kontrollrapporter för myndigheter, regering och EU-kommisionen.

Vårt favoritverktyg är Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) där vi verkligen har spetskompetens. Vi har arbetat i alla versioner (SSRS 2000, SSRS 2005, SSRS 2008, SSRS 2012, SSRS 2014).

DevCore har en av dom bästa konsulterna inom SQL Server Reporting Services.

Vi har erfarenhet av många rapportverktyg

Våra BI konsulter har även utvecklat rapporter i andra rapportverktyg som Crystal Reports och Qlikview samt utvecklat skräddarsydda rapportverktyg åt kunder med speciella behov.

Vi hanterar olika datakällor

En rapport kräver förstås data och olika applikationer lagrar data på olika sätt. Med rapportverktyg som till exempel Microsoft SQL Server Reporting Services är detta inget problem.

Vi har utvecklat rapporter med data från till exempel:

 • Microsoft SQL Server
 • MySQL
 • Oracle
 • PostGreSQL
 • XML-källor
 • Excel
 • Textfiler

Kontakta oss här. Vi hjälper dig!

Maila [email protected] eller ring +46 8 24 40 30

Tack för ditt meddelande

Vi hör snart av oss!