DevCore Attesteringsfunktion för SharePoint.

Försäkrar dig om att alla har tagit del av viktig info som policys, säkerhetsföreskrifter m.m. Genom att bl.a. få bekräftat att de läst dokumenten och signerat.

 

 

Det blir enkelt att se dokument som ligger uppe för attestering och signering

DevCore Attestering försäkrar dig om att personer har tagit del av viktiga policys, säkerhetsföreskrifter m.m. Det blir enkelt att se dokument som ligger uppe för attestering och signering, exempelvis att en anställd ser det direkt på intranätets startsida.

Som ansvarig kontrollerar du vilka personer och/eller avdelningar/grupper som ska signera vilka dokument och får samtidigt en överblick över vilka som har, och inte har läst/tagit del av dokumenten.

Alla bolag har behov av att ha koll på sin information och att se vilka som har läst och förstått, godkänt, undertecknat, bekräftat infon - detta kan gälla allt från interna säkerhetsrutiner och semesteransökningar till brandpolicys, compliance, regelefterlevnad m.fl.

Ni hanterar dokument via SharePoints inbyggda dokumentbibliotek och tilldelar vilka av era medarbetare som behöver signera/godkänna dem. Det går att söka upp och tilldela enskilda medlemmar och/eller grupper och/eller avdelningar till dokument som ligger säkert förvarade i SharePoint. Information om användarna finns redan tillgängligt genom SharePoints Active-Directory integration.

  • Tilldela användare dokument som ska attesteras, godkännas, intygas, accepteras, bekräftas, undertecknas eller signeras. 
  • Notifiera medarbetare att de kan läsa och signera och godkänna dokument.
  • Presentera och söka på personlig information i anpassade vyer.
  • Lagra och hantera dokument, handlingar, filer, och intyg i standard SharePoint dokumentbibliotek.

 

Attesteringsmodulen kan visas upp på tre olika sätt; Startvy, Personlig vy och Administrationsvy

Startvyn är avskalad och anpassad för att användaren snabbt ska kunna se nya attesteringar som behöver signeras och undertecknas. Kan användas exempelvis på en startsida eller avdelningssida.

Personlig vy (länkas från startvyn) där du som anställd har översikt över de dokument som behöver gås igenom och historiska attesteringar.

Signerat dokument

Man kan även se vilken version av filen man har signerat samt när det skedde.

Vilken version

Administrationsvyn är en separat sida där du som SharePoint-administratör eller ägare av siten kan få en snabb överblick över vilka dokument som fortfarande behöver bekräftas och vilka av era medarbetare som har blivit tilldelade dokumenten för intygande. 
Administrationsvyn är låst till användare med korrekt behörighet.

Adminvy

Färdiga SharePoint-lösningar

Devcore har även utvecklat ett antal SharePoint lösningar - däribland:

Vill du se en demo?

Vi visar er gärna! Fyll i formuläret så kontaktar vi er så fort som möjligt.

Vi hjälper dig gärna!

Maila [email protected] eller ring +46 8 24 40 30

Tack för ditt meddelande

Vi hör snart av oss!